GS Academy

Visionen med projektet:

Vi vil styrke de praktiske kompetencer indenfor stålkonstruktioner hos næste generation af nyuddannede ingeniører.

Missionen:

Med simple og komplekse cases, dialog, produktionsindblik og byggepladsbesøg vil vi styrke den praktiske forståelse for projektforløbet og eventuelle udfordringer i processen fra beregning til montage.