Fakturering

Elektroniske fakturaer

– en del af vores vision om den papirløse virksomhed.

Hos Give Steel har vi valgt at bruge elektronisk fakturering af flere årsager. Elektronisk fakturering skåner miljøet og effektiviserer vores arbejdsgange. Vi har i 2016 sat fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, så vi bliver så hurtige, nøjagtige og effektive som muligt. Brugen af elektroniske fakturaer nedsætter vores forbrug af papir og print. Dermed sparer vi på papiret og skåner miljøet mest muligt. Elektronisk fakturering letter også vores arbejdsgange og godkendelsesprocedurer. Endelig frigør elektronisk fakturering ressourcer i vores bogholderi. Det gør os mere smidige, fleksible og omkostningsbevidste i et prispresset marked.

Følgende oplysninger SKAL være påført fakturaer til Give Steel

I modsat fald vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget med ændret fakturadato og dermed betalingsdato som konsekvens. Forfaldsdato vil blive beregnet fra modtagelse af korrekt faktura.

  • Rekvisitionsnummer: Hvor det oplyses.
  • Ordrenummer: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Medarbejder: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Dokumentationsmateriale: Validering: aftalegrundlag, tilbud, e-mail bekræftelse, etc.

I forbindelse med fremsendelse af jeres faktura omkring månedsskifte skal vi gøre opmærksom på, at de skal være os i hænde seneste fjerde hverdag i ny måned.

Eksempel: Faktura dateret i maj 2016 skal være os i hænde senest den 6. juni 2016.

Skulle vi mod forventning først modtage faktura efter fjerde hverdag, forbeholder vi os retten til at ændre bogføringsdato og dermed forfaldsdato som konsekvens.

Kontoudtog sendes til følgende mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Hvis man ikke kan sende elektroniske fakturaer, så har vi indgået et samarbejde med Sproom. Her igennem kan du fakturere både os og dine andre kunder elektronisk. Du kan læse, hvor let det er, på www.sproom.net.