GSY BEAM®

Arkitektonisk frihed til komplekst byggeri

GSY BEAM® er en integreret stålkompositbjælke – en kompositbjælke, der skaber et slankere etagedæk med mulighed for højere loftshøjde og lavere etagehøjde. GSY BEAM® anvendes som vederlag for etagedæk i alle typer af byggerier og produceres til netop den funktion, der ønskes.

GSY BEAM® integreres som bjælke i selve dækket, og skaber derved et slankt etagedæk, der reducerer bygningshøjden og giver økonomiske og energimæssige besparelser.

Grundet sin fleksibilitet kan GSY BEAM® anvendes til stort set alle formål. Udformningen af kompositbjælken er fleksibel og tilpasses altid kundens behov i forhold til funktion og geometri. GSY BEAM® produceres med pilhøjde efter behov og med støbeskørter, forstærkninger, værnholdere og huller til de formål, som ønskes.

Det vigtigste for Give Steel er at være fleksibel og at opnå det bedste resultat for det endelige projekt. Derfor tilbyder vi samarbejde fra et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen. På den måde opnås de bedste løsninger i et stærkt fagligt samarbejde.

GSY® GREEN – den mest klimavenlige stålkompositbjælke på markedet

GSY® GREEN har alle de samme gode egenskaber og fordele som stålkompositbjælken GSY BEAM®. Faktisk er det teknisk set, den helt samme bjælke som GSY BEAM®.
Den bæredygtige forskel ligger dog i bjælkens råmateriale. GSY® GREEN produceres af 98% genbrugsstål og har derfor et lavt CO2-tal i LCA-faserne A1-A3. 

GSY® GREEN er det bæredygtige alternativ til GSY BEAM i byggerier, hvor der er fuld fokus på at holde stålkonstruktionens CO2 udledning nede på et minimum i de første livscyklus-faser. 

Stålkompositbjælken GSY® GREEN optimeres på samme måde som kompositbjælken GSY BEAM®, så man sikrer et minimalt forbrug af råmateriale. Dermed holdes både pris og CO2-udledning nede på et minimum. 

Transport med biodiesel kan forespørges, men produktets EPD er baseret på almindelig diesel transport.

Men den bæredygtige variant, GSY® GREEN, får du en klimavenlig kompositbjælke til fremtidens bæredygtige byggeri.  

Se vores bæreevnetabeller

Download bæretabeller for GSY BEAM®

Kontakt

Salg:
Michael Pedersen
Tlf: +45 51 34 42 18
Mail: mp@givesteel.com

Teknisk support:
Jesper Bechmann Olsen
Tlf. +45 22 95 59 65
Mail: gsy@givesteel.com